Stimulering af barnets motorik og kognitive evner

I de seneste årtier er der foretaget flere undersøgelser, der viser, at børn lærer bedst, imens de leger, eller på anden vis er underholdt eller stimuleret aktivt. Dette gælder ikke kun for børn i skolealderen, der har matematik eller andre fag i klassen. Børns læring starter reelt meget tidligere, når børn leger med deres klodser, biler eller dukker hjemme på stuegulvet. Her kan børnene bruge deres sanser til at udforske det væld af muligheder, som deres fantasi giver dem lov til.

Legetøj skal naturligvis være sjovt at lege med. Godt legetøj bør dog i lige så høj grad kunne fungere som ”værktøj” til, at børnene kan blive bevidste om dem selv og verden omkring dem. At lege er en essentiel del af en sund opvækst og fordrende for børns udvikling, og der findes i dag meget legetøj, der både kan styrke børns evner til at løse problemer, samarbejde og udvikle finmotorikken.

Udvikling af motorikken

Børns motorik udvikles løbende med alderen. I barnets første leveår er det primært de grovmotoriske færdigheder. Grovmotoriske færdigheder involverer brugen af de store muskelgrupper, og det er disse færdigheder, som vi fx bruger til at kravle, gå, klatre, balancere og række ud efter noget. Fysisk leg som fx at løbe og sparke efter en bold, danse eller at gynge kan hjælpe dit barn med at få en bedre forståelse for dets krop og derved udvikle de grovmotoriske færdigheder.

Finmotorikken påbegynder sin udvikling omkring barnets 2. leveår – en smule senere end grovmotorikken. Helt generelt kræver finmotoriske evner, at flere små muskelgrupper kan arbejde sammen om at udføre forholdsvis præcise opgaver. Disse opgaver kan fx indebære:

  • at føre en ske op til munden og spise
  • at holde en farveblyant mellem tommel- og pegefinger og tegne
  • at tage en kop med en enkelt hånd og drikke af den.

Du kan hjælpe barnet med at udforske og udfordre dets motorik ved at lade det lege med bl.a. klodser. Klodser kan stables, væltes og stables igen, hvilket giver værdifuld erfaring til barnet. Finmotorikken udvikles bl.a. via repetition, og når barnet gentagne gange leger med byggeklodser, vil du opleve en forbedring i dets finmotoriske evner.

Modellervoks kan også bidrage positivt til barnets udvikling af dets finmotoriske evner. Det er ikke kun sjovt at lege med modellervoks. At presse og strække voksen hjælper det med at styrke fingrene, og hele oplevelsen med at røre og formgive kan være en stærkt sensitiv oplevelse for barnet.

En anden udfordrende opgave er at lade barnet tegne med små farveblyanter, der tvinger det til at holde ordentligt om farveblyanten (med tommel- og pegefingeren), for at kunne bruge den. Skolekridt eller de små blyanter fra fx IKEA kan også bruges. Dette kan være en sjov, udfordrende og lærerig oplevelse for barnet.

Udvikling af kognitive funktioner

Når børn leger, lærer de at tænke kritisk og løse de problemer, der opstår undervejs. Dette kan fx komme til udtryk, når de leger med klodser (”hvad sker der, når jeg stabler klodserne sådan her?) eller når de bygger puslespil (”hvorfor passer denne brik ikke ind – kan jeg finde en brik, der passer bedre?”).

Børn lærer også om farver, former, størrelser og – lidt senere – betydningen af tal og bogstaver.

Igennem leg har børn således mulighed for både at forbedre deres opfattelsesevne, hukommelse og deres koncentrationsevne. Generelt skal legetøjet følge med barnets kognitive udvikling, så når barnet fx kan lægge et givent puslespil, skal sværhedsgraden øges. Alternativet er, at barnet keder sig og hellere vil spille på en iPad.

Det er essentielt for læringen at skabe et stimulerende miljø, hvor barnet lærer igennem leg. Forskelligartet legetøj kan bidrage til at skabe et sådant miljø. Længere oppe nævnes fx klodser og puslespil, men både legekøkkener, dyr og figurer kan ligeledes være med til at forme barnet og lære det, hvordan både samfundet og naturen fungerer.

At lege med LEGO er også en underholdende måde, hvor barnet både udvikler sin finmotorik og sine kognitive evner. Barnet kan på kreativ vis bygge figurer, modeller, huse m.m. og efterfølgende lege med de medfølgende figurer i et inspirerende univers.

At bygge med LEGO kan til tider være frustrerende, når brikkerne ikke helt vil som en selv, eller hvis et højt tårn falder og bryder sammen. Det er helt OK for et barn at blive skuffet i processen og ret så lærerigt. Barnet lærer at være tålmodig og at koncentrere sig om at bygge noget færdigt.

Du kan også hjælpe dit barn godt på vej som forælder ved at lege med det. Øv fx former og farver ved at have et bredt udbud af forskelligt farvede modeller, som du peger ud og fortæller både form og farve på. Herefter er det barnets tur. Når barnet bliver ældre, eller er vant til legen, kan du øge sværhedsgraden ved at bede det om at beskrive legetøjet for dig.

Generelt skal du være opmærksom på dialogen med barnet. Du kan lære dit barn at tænke selvstændigt ved at stille åbne hv-spørgsmål. Hvilket legetøj skal vi lege med i dag – og hvorfor? Hvorfor er den røde brandbil dit yndlingslegetøj? Hvad kan en rigtig brandbil hjælpe med?

Åbne spørgsmål hjælper dit barn med at forstå, hvordan dets nærmiljø hænger sammen. Det er en god og konkret måde at skabe læring gennem dialog og leg, der samtidig bringer jer tættere på hinanden.

Sociale evner

At lære at samarbejde, forhandle, skiftes til at lege og – ikke mindst – at følge reglerne, er alle vigtige egenskaber, der kan læres gennem spil og legetøj. Disse evner er ikke medfødte. Ej heller er en grundlæggende forståelse for dem, og det bør derfor udvikles igennem barnets opvækst. Sociale evner udvikles primært, når barnet leger med andre børn.

Som forælder kan man have en tendens til at se igennem fingre med, at barnet snyder i et spil, altid vil have sin vilje etc., men dette bliver straks sværere, når andre børn, der ikke på samme måde er følelsesmæssigt knyttet til barnet i samme grad, involveres.

Vær opmærksom på at social stimulans kan være udmattende for et barn. Vi kender alle til, at et barn kan blive mut, negativ eller ked af det, hvis det ikke får sit søvnbehov dækket. Børn og søvnbehov er en dynamisk størrelse, men overordnet vil et barn, der interagerer med mange mennesker dagligt have behov for mere søvn, end børn der fx bliver passet derhjemme.

Fysisk aktivitet og bevægelse

At dit barn får rørt sig, er ikke kun vigtigt for dets udvikling her og nu. Det giver det samtidig et godt fundament for at holde sig sunde og raske som voksne. Et er, at dit barn får nogle gode vaner, som det kan tage med sig ud i livet, og noget andet er, at du styrker barnets muskler, led og knogler. Dertil kommer alle de oplevelser, som du og dit barn kan have sammen.

Du bør gøre dit til, at barnet synes, at det er sjovt at bevæge sig. Anskaf derfor flere forskellige bolde, som I kan kaste med og sparke til, ringe som I kan hoppe igennem og andet udstyr, der kan bruges til en god leg udendørs. Gør det også til en vane at tage dit barn med en tur i svømmehallen en gang om måneden, så det kan røre sig på en anden måde. Har I plads er en havetrampolin eller en hoppepude en sikker vinder, når vejret er godt.

Deltag i debatten

Har du input eller spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at deltage i debatten. Vores forum er et sted, hvor du som forælder kan få gode råd til stimulerende leg og hvordan du hjælper dit barn med dets udvikling. Få hjælp fra andre forældre med mindre børn eller del selv ud af dine råd.

Nyeste artikler
Opret bruger
Nyeste debatsvar
Populært legetøj
Nyeste debatindlæg